Nauja B kat. grupė LIETUVIŲ KALBA renkama BIRŽELIO 20 d. 19:30 val. (paskaitos vyksta GYVAI ir nuotoliniu ZOOM)

Nauja B kat. grupė RUSŲ KALBA renkama BIRŽELIO 25 d. 18:00 val. (paskaitos vyksta GYVAI ir nuotoliniu ZOOM)

ltenru

Papildomas mokymas prasižengusiems vairuotojams

PAŽEIDUS KELIŲ EISMO TAISYKLES (KET) PAPILDOMAS MOKYMAS PRIVALOMAS VAIRUOTOJAMS:

            I. VAIRUOTOJAMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI DĖL KET PAŽEIDIMŲ;

           II. PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS neturintiems 2 metų stažo, pažeidę KET reikalavimą (-us):

 • Vairuotojų pareigomis pėstiesiems;
 • Lenkimo taisyklėmis;
 • Draudimu vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • Eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
 • Netinkamu įspėjamųjų signalų naudojimu;
 • Važiavimu per sankryžas;
 • Vairuotojų naudojimusi saugos diržais;
 • Vairuotojų naudojimusi motociklininkų šalmais;
 • Nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • Transporto priemonės vairavimu, kai vairuotojui nustatomas lengvas (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės) neblaivumo laipsnis;
 • Eismo įvykio, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, sukėlimu.

Pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių kelių eismo taisyklių reikalavimus , bei motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų 

 Mokymo kursą sudaro:

 • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 •  baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Sudarant sutartį reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, kuriems nebuvo atimta teisė vairuoti);
 • administracinio teismo nutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
 • pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą galima atsinešti užpildytą, taip pat galima užpildyti atvykus į mokyklą).

Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti šios dalys:

 • Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
 • Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
 • Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
 • Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 • Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kuri (-iuos) buvo atimta teisė (vieta (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą

Baigusiems Papildomo mokymo kursą, tą pačią dieną išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis Papildomo mokymo kurso baigimą .

Papildomų kursų kaina, pradedantiesiems vairuotojams ir praradusiems teisę vairuoti - 144 € 

85€

Galite pasirinkti automobilius! (su automatine  arba mechanine pavarų dėže)

Nesusirinkus grupei - vienam asmeniui - 85 €;
Jūsų patogumui organizuojame individualias grupes vienam asmeniui, Jums patogiu laiku! -  150 €

Mokymo vieta:

Justiniškių g. 91, Vilnius

Daugiau informacijos tel. +370 615 53677

Atsakingas už vairuotojų mokymą: Edita Celiešė

 • Birželio 17 d. - 15:00 val. - Pirmadienis
 • Birželio 20 d. - 15:00 val. - Ketvirtadienis

Registruokitės